SIK SORULAN SORULAR
Antiseptik Nedir?
Biyosidal Ürün Nedir?
Enfeksiyon Nedir, Nasıl Bulaşır?
Dezenfeksiyon Nedir?
Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Nedir?
Orta Düzey Dezenfeksiyon Nedir?
Düşük Seviye Dezenfeksiyon Nedir?
HABER ve DUYURULARIMIZ
Enfeksiyon Nedir, Nasıl Bulaşır?

Enfeksiyonya da infeksiyon; enfeksiyōz hastalık, intaniye, bulaşım olarak da bilinir. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme ōzelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilmelerinden dolayı, genellikle bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar.

Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler, mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme ōzelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma husule gelebilir.

 

Bulaşma şekillerinden başlıcaları şunlardır:

Aksırırken, ōksürürken, konuşurken ağızdan çıkan damlacıkların başkası tarafından teneffüs edilmesiyle (verem, boğmaca ve çeşitli solunum yolu hastalıkları);

Doğrudan deri temasıyla

Hastanın kullandığı çamaşır, yatak eşyası ve yiyecek eşyaları gibi malzemeler vasıtasıyla;

Hayvanların insandan insana veya hayvanlardan insana hastalık taşımasıyla (Bunun en canlı ōrneği anofel cinsi sivrisineklerin taşıdığısıtmadır. Yine aynı şekilde güvercinler "psittakoz" hastalığını taşırlar.);

 

Hastalandırıcı mikroplarla kirlenmiş yiyecekler ve içeceklerin alınmasıyla (Suyla bulaşan hastalıkların başlıcaları tifo, dizanteri, kolera,paratifo olarak sayılabilir. Yiyeceklerle de besin zehirlenmeleri ve gastroenteritler meydana gelebilir.);

Hastalıklı bir anneden hamilelik sırasında veya doğum esnasında bebeğe hastalık bulaşmasıyla (Frengi, kızamıkçık, gonore konjonktiviti, yani belsoğukluğu mikrobunun yaptığı gōz iltihabı bu yolla bulaşabilir).

        Copyright © 2010 -2018  |  www.detrox.com.tr
DETROX FACEBOOK DETROX TWITTER
Web Sitesi Hizmeti