ENFEKSİYON KONTROLÜ

Yaşamın temeli olan mikroorganizmalar çevremizin doğal bir parçasıdır. Mikroorganizmalar çevremizde doğal olarak, görünmeden  var olurlar. 

İnsanoğlu onları yararımıza kullanagelmiştir. Ancak bazı bakteri, mantar ve virüsler enfeksiyon ve kontaminasyon oluşumuna neden olmaktadır. Bu enfeksiyon ve kontaminasyon riskinin başlıca görüldüğü ortamlar hastaneler ve sağlık kurumlarıdır. Hastane enfeksiyonları, dezenfektanların kullanıldığı hastane ortamında duyarlı bakterilerin yok edilmesi, buna karşılık bu maddelere karşı direnebilen ve direnç geliştirebilen mikroorganizmaların seçilmesi ve hastane ortamına yerleşmesi sonucu meydana gelmektedir.

Hastane ortamının dezenfektanlarla mikroorganizmalardan arındırılması ile yeni bir çok enfeksiyonun ortaya çıkmasını önlenebilmektedir. Doğru dezenfektanla ve doğru uygulamalarla ortam ve malzemelerin dezenfekte edilmesi bu tip birçok enfeksiyonun ortaya çıkmasını önleyebilecektir.