ÜRÜNLER

detro®Vet PRO-ACTIV

Aktif Oksijen İçeren Çok Amaçlı Toz Dezenfektan

Kullanım Alanı:

Hayvan barınakları, kuluçkahaneler, nakil araçları, hayvan ayak banyolarında, et-süt işleme tesisleri, mezbahalar, su boruları, tank ve temizlenmiş ekipmanların dezenfeksiyonunda, veteriner klinikleri, hastaneler, vb. araç ve gereçlerin temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılan geniş spektrumlu dezenfektandır.

Ürün Özellikleri:

İçerdiği potasyum peroksimonosülfat sayesinde aktif oksijen açığa çıkartarak mikroorganizmaları öldüren, çevre dostu dezenfektandır. 
 
Birçok bakteri mantar ve virus tipine karşı tam etkilidir.

Kullanım Şekli:
 
Yoğun konsantre bir ürün olduğu için solüsyon hazırlanmadan önce, ön sulandırma yapılmalıdır.

Genel Yüzey Dezenfeksiyonu: 1/100- 1/200 oranında sulandırılarak kullanılır.

Ekipmanlar: Araçların, yemlik, suluk ve kafeslerin temizlik ve dezenfeksiyonunda 1/100 oranında püskürtme veya daldırma şeklinde uygulanır. Uygulamadan sonra aletler temiz su ile yıkanmalıdır.

Hava Dezenfeksiyonu: Ekipmanların yerleştirilmesinden sonra 1 litre 1/ 100 – 1/200  oranında solüsyon 100 m3 hacmindeki ortama uygulanır.

Ayak Havuzları ve Araç Tekerlek Havuzlarının Dezenfeksiyonu: Ürün 1/100 oranında seyreltilerek uygulanır. Haftada bir kez veya havuz çok kirlendiğinde sulüsyon yenilenir.

Su sistemi ve içme suyu dezenfeksiyonunda 1/400 oranında uygulanır.

Bileşimi:

Pentapotasyum bis(peroxymonosülfat) bis(sülfat), Organik Asitler, Stabilizatörler, Korozyon Önleyiciler

Ambalaj:

1 Kg. PE Şişe, 5 Kg. PE Kova, 10 Kg. PE Kova, 20 Kg. PE Kova, 50 Kg. PE Fıçı