DETRO SAN AIR
DETRO SAN AIR

Ortam Dezenfektanı

Kullanım Alanları

Detro Air Spray ile birlikte ameliyathane, yoğun bakım, yanık ünitesi, enfekte hasta odaları, laboratuvar gibi kritik alanlarda ve tüm genel alanlarda pulvarizasyon yöntemi ile yer ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ürün Özellikleri

  • Mikoroganizmaların yıkımını hızlandıran hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş içerir.
  • 1 m³ alanda sadece 1 mL ürün kullanılır.
  • Kalıntı, iz ve ıslaklık bırakmaz.
  • Biyolojik olarak >%99 oranında indirgenir. Toksik değildir, çevre dostudur.
  • Alerjik değildir.
  • Materyal uyumluluğu yüksektir, korozyona neden olmaz.
  • Aldehit ve fenol içermez.
  • Uygulandığı kapalı alanlarda tüm alet ve techizatlara ve ulaşılması en güç noktalara bile nüfuz eder.
  • Etkinliği test stripleri ile kontrol edilebilir.

Bileşimi

  • Hidrojen peroksit, kolloidal gümüş

Mikrobiyolojik Etkinlik

Bakterisidal, fungisidal, virüsidal, sporisidal etkilidir.

Kullanım Şekli

Detro Air Spray kullanılarak 1 m³’lük kapalı ortama 1 mL olacak şekilde püskürtülür ve etki süresi kadar beklenir.

İnsansız ortamda kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

1 L, 5 L, 20 L