DETRO SAN AIR

Ortam Dezenfektanı

Kullanım Alanları

Detro Air Spray ile birlikte ev, ofis, fabrika, okul gibi genel alanların; ameliyathane, yoğun bakım, enfekte hasta odaları, laboratuvar gibi kritik alanların pulvarizasyon yöntemi ile ortam dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ürün Özellikleri

Mikoroganizmaların yıkımını hızlandıran hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş içerir.
1 m³ alanda sadece 1 mL ürün kullanılır.
Kalıntı, iz ve ıslaklık bırakmaz.
Biyolojik olarak >%99 oranında indirgenir. Toksik değildir, çevre dostudur.
Alerjik değildir.
Materyal uyumluluğu yüksektir, korozyona neden olmaz.
Aldehit ve fenol içermez.
Uygulandığı kapalı alanlarda tüm alet ve techizatlara ve ulaşılması en güç noktalara bile nüfuz eder.
Etkinliği test stripleri ile kontrol edilebilir.

Bileşimi

Hidrojen peroksit, kolloidal gümüş

Mikrobiyolojik Etkinlik

Bakterisidal, fungisidal, virüsidal, sporisidal etkilidir.

Kullanım Şekli

Detro Air Spray kullanılarak 1 m³’lük kapalı ortama 1 mL olacak şekilde püskürtülür ve etki süresi kadar beklenir.
İnsansız ortamda kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

1 L, 5 L, 20 L