DETRO SAN CHLOR DT

Efervesan Klorlu Dezenfeksiyon Tabletleri

Kullanım Alanları

Kümes, ahır, ağıl, hayvan barınakları, kuluçkahane, inkübatörler gibi hijyen gerektiren tüm veterinerlik alanlarında yüzeylerin ve ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır. Gıda ve yem alanlarında; üretim fabrikası ve depo gibi hijyen gerektiren tüm gıda ve yem alanlarında yer ve yüzeylerin, saklama, taşıma ve tüketim ekipmanlarının, üretim bağlantılı olan boru hatlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ürün Özellikleri

Su hatlarının, ekipmanların, yüzeylerin dezenfeksiyonunu sağlar. Hassas konsantrasyonlarda çözelti hazırlama, saklama ve tasıma kolaylığı sağlar. Aktif klor yapısı sayesinde biyofilm tabakası oluşumunu engeller.

Bileşimi

Sodyum diskloroizosiyanürat (aktif klor), yardımcı maddeler

Kullanım Şekli

İstenilen ppm solüsyonunu hazırlamak için belirlenen miktarda tablet atılır, suda çözülür ve solüsyon kullanıma hazır hale gelir.

1500 ppm elde etmek için – 1L suya 1 adet tablet(5g) eklenir.

200 ppm elde etmek için – 7,5L suya 1 adet tablet(5g) eklenir.

100 ppm elde etmek için – 15L suya 1 adet tablet(5g) eklenir.

Ambalaj Şekli

24x500G

Kullanım Şekli

Ambalaj Şekli