DETROVET® ACTIV

Çok Amaçlı Konsantre Toz Dezenfektan

Kullanım Alanları

Kümesler, ahırlar, hayvan barınakları, kuluçkahaneler, entegre çiftlikler, veteriner klinikleri, gıda işletmeleri gibi binaların yüzey, alet ve ekipmanlarının (bot), su sistemlerinin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ürün Özellikleri

Sodyum perkarbonat ve TAED’in (tetraasetiletilendiamin) suyla reaksiyonuyla perasetik asit üretir. Tek adımda temizlik ve dezenfeksiyon sağlar.

Bileşim

Sodyum perkarbonat ve TAED’in (tetraasetiletilendiamin) su, enzimler (amilaz, lipaz, proteaz), yardımcı maddeler, korozyon inhibitörleri ile reaksiyonu sonucu oluşan perasetik asit.

Kullanım

%2 oranında seyreltilerek kullanılır.

Paketleme

4×2,5kg