DETROVET® GDA

Aldehit ve QAC Bazlı Konsantre Dezenfektan

Kullanım Alanları

Kümesler, ahırlar, hayvan barınakları, kuluçkahaneler, entegre çiftlikler, veteriner klinikleri, gıda işletmeleri gibi binaların yüzey, alet ve ekipmanlarının (ayak çizmesi) dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ürün Özellikleri

Glutaraldehit, QAC ve alkol kombinasyonunun sinerjistik etkisine sahip konsantre üst düzey dezenfektandır.

Bileşim

Glutaraldehit, alkildimetilbenzilamonyum klorür, didesildimetilamonyum klorür, izopropanol.

Kullanım

%0,25-%0,50 konsantrasyon aralığında seyreltilerek kullanılır.

Paketleme

12x1L, 4x5L, 2x10L, 1x20L