DETRO®VET QUAT POWER

QAC ve Alkilamin Bazlı Sıvı Köpüklü Dezenfektan

Kullanım Alanları

Kuluçkahaneler, kümesler, süt sağım merkezleri, kesimhaneler, gıda üretim tesisleri vb alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri

Veterinerlik alanında yüzey ve ortam dezenfeksiyonu amacıyla kullanılan konsantre sıvıdır.
İçeriğinde bulunan tersiyer alkilamin ve kuaterner amin bileşiklerinin sinerjik etkisi ile gram pozitif ve gram negatif bakteriler, tüberküloz, mantarlar, ve birçok virüs türüne karşı etkilidir.
Toksisitesi düşüktür, çevre, hayvan ve insan sağlığına zararı yoktur.

Bileşimi

Didesildimetilamonyumklorür, N-(3-Aminopropil)-N-Dodesilpropan-1,3-Diamin, Kompleks Yapıcılar, Korozyon Önleyiciler ve Deiyonize Su.

Kullanım Şekli

Genel Yüzey Dezenfeksiyonu: Kaba temizliği yapılmış yüzelere 1/100- 1/200 oranında seyreltilerek basınçlı spreyleme yolu ile kullanılır. Köpükleme yapılacaksa 1/50 – 1/100 oranında seyreltilen ürün köpük aparatı ile spreylenir.

Çiftlik ekipman dezenfeksiyonu: Yemlikler, suluklar , kafesler ve taşıtların dezenfeksiyonu için 1/400 oranında hazırlanan solüsyon ekipmanlara püskürtülür, durulanır.

Yumurta dezenfeksiyonu: 1/100 oranında hazırlanan solüsyonun içerisinde her bir yumurta 3 dk bekletilir.(38-40°C)

Ambalaj Şekli

1 L PE Şişe, 5 L PE Bidon, 10 L PE Bidon, 20 L PE Bidon, 1.000 L IBC Tank

Ürün İhraç Amaçlı Üretilmektedir. Türkiye’de Satışı Yoktur.